Medzinárodná konferencia

Medzinárodná konferencia SFZ pri SAV: Pravda. Teoretické a praktické aspekty

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Dátum: 
18.10.2017 - 20.10.2017
Miesto konania: 
KC SAV Smolenice
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV
Katedra filozofie a dejín filozofie UK v Bratislave
Katedra filozofie UKF v Nitre


Problém pravdy je jednou z ústredných a súčasne najväčších tém vo filozofii. Čo chápe filozofia pod pravdou? Aký je vzťah medzi pravdou a vedou, pravdou a rečou, pravdou a skutočnosťou, pravdou a situáciou? Je v našom poznaní objektívna pravda? Je hľadaným kritériom objektívnej pravdivosti nášho poznania ľudské konanie? Môžu mať objektívne fakty povahu interpretácie a konštrukcie? Aká je povaha našej skúsenosti sveta? Ako dnes určuje otázka „Čo je pravda?“ náš život?

Modal Metaphysics: Issues on the (Im)Possible V

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
15.03.2017
Dátum: 
17.08.2017 - 18.08.2017
Miesto konania: 
Bratislava
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava
Slovak Metaphysical Society
Slovenské filozofické združenie

Aktuálnosť filozofickej antropológie

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Dátum: 
15.06.2017 - 16.06.2017
Miesto konania: 
Modra - Harmónia, Hotel pod lipou
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava


Na medzinárodnej konferencii, ktorá sa koná v rámci riešenia projektu APVV „Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia“ vystúpia pozvaní hostia a členovia projektu. O programe vás budeme informovať. Viac o projekte -->

X. Konferencia filozofov slovanských krajín

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
31.03.2017
Dátum: 
27.06.2017 - 30.06.2017
Miesto konania: 
Iwonicz, Poľsko
Organizátor/i: 
Association of the Philosophers of Slavic Countries
Editorial Board of the Journal of the Philosophers of Slavic Countries „ΣΟΦΙΑ”
Institute of Philosophy of Rzeszów University

Vplyv byzantskej filozofickej a kultúrnej iniciatívy na formovanie obrazu modernej Európy

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
31.08.2016
Dátum: 
18.10.2016 - 19.10.2016
Miesto konania: 
ŠD Nitra, B. Slančíkovej 2
Organizátor/i: 
Katedra filozofie, Filozofická fakulta UKF v Nitre
Teologická fakulta Aristotelovej univerzity v Tessalonikách
Slovenské filozofické združenie

Philosophy of Language (I): Semantics of Fictional Discourse

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
30.04.2016
Dátum: 
20.10.2016 - 21.10.2016
Miesto konania: 
Bratislava
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava

Modal Metaphysics: Issues on the (Im)possible IV

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
30.03.2016
Dátum: 
30.08.2016 - 31.08.2016
Miesto konania: 
Bratislava
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava
Slovenské filozofické združenie
Slovak Metaphysical Society


Prednášky môžete sledovať aj na webe:
https://archive.tp.cvtisr.sk/livestreams.php?str=2973176##videoplayer

Historické míľniky byzantskej filozofie

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
31.05.2015
Dátum: 
28.09.2015 - 29.09.2015
Miesto konania: 
Sieň Konštantína Filozofa, Nitra
Organizátor/i: 
Katedra filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Slovenské filozofické združenie

Hereditas Trnava 2015

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Dátum: 
13.03.2015 - 14.03.2015
Miesto konania: 
Trnavská univerzita v Trnave
Organizátor/i: 
Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave


Študenti Katedry filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pozývajú všetkých záujemcov na 1. ročník medzinárodnej študentskej filozofickej konferencie Hereditas Trnava 2015, ktorá sa uskutoční v dňoch 13. a 14. marca 2015 na FF TU v Trnave. Študentská konferencia ponúka študentom možnosť vyskúšať si odbornú vedeckú prezentáciu a obhajobu svojej vedeckej práce v diskusii. Účasť na konferencii potvrdili študenti z Košíc, Prešova, Ružomberku, Nitry, Banskej Bystrice, Bratislavy, UCM v Trnave, Trnavskej univerzity, Prahy, Olomouca.

Mladá filozofia 2015: Povaha súčasnej filozofie a jej metódy

Typ: 
Medzinárodná konfeerencia
Dátum: 
19.03.2015 - 20.03.2015
Miesto konania: 
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, zasadacia miestnosť, 5. poschodie (podkrovie)
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava
Slovenské filozofické združenie