Prednáška SFZ

Jonathan Menezes: Historical Experience and Religious Experience in the Postmodern Condition

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
15.11.2017
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 335 (1. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie pri SAV
Katedra filozofie FF UMB
Katedra histórie FF UMB

Andrea Javorská: Dejiny a dejinnosť v diele Martina Heideggera

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
27.04.2017
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 342 (3. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie FF UMB v Banskej Bystrici

Karel Novotný: Přirozený svět, tělesnost a pohyb. Ohniska fenomenologické filosofie Jana Patočky

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
03.10.2016
Miesto konania: 
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava, zasadacia miestnosť 4. poschodie
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Filozofický ústav SAV


Prezentace fenomenologické filosofie Jana Patočky vychází z určité charakteristiky jejího hlavního celkového rámce, jímž je rozdílnost i vzájemnou vazbu Patočkových reflexí o „přirozeném světě“ (Husserlův Lebenswelt) a „dějinách“, resp. „dějinnosti“ (v Heideggerově pojetí) v celé jeho tvorbě od 30. do 70. let minulého století. Přednáška se zaměří na téma tělesnosti, jak jej Patočka rozvrhoval v rámci pojetí života a světa jako pohybu, v němž bývá dnes spatřován Patočkův nejvlastnější, originální příspěvek k fenomenologické filosofii.

Adam Tuboly: A Dilemma for Impossible-world Theorists

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
09.05.2016
Miesto konania: 
budova FiÚ SAV, Klemensova 19, Bratislava, zasadacia miestnosť, 4 . poschodie
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Filozofický ústav SAV
Slovak Metaphysical Society


The history of modality and modal logic saw many changes in the twentieth century. After a period of dismissal and disparage with Carnap’s quasi-possible-worlds, i.e. the linguistic state-descriptions, a new era were opened up. Things happened quickly: after Kripke introduced possible-worlds as models and/or indices, David Lewis developed his theory of concrete possible worlds as a full-blooded metaphysical theory.

Daniel Heider: Suárez o nižších vnějších smyslech

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
06.05.2016
Miesto konania: 
Filozofická fakulta UK, Bratislava, Gondova 2, miestnosť G 236
Organizátor/i: 
Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave
Slovenské filozofické združenie


Ve své přednášce hodlám představit teorii Františka Suáreze, S. J. (1548–1617) týkající se tzv. nižších vnějších smyslů (čich, chuť a hmat), o níž jezuita pojednává v druhé polovině sedmé disputace De sensibus exterioribus in particulari svých Commentaria una cum quaestionibus in libros Aristotelis De anima (1621). V první části své přednášky poukážu na to, v jakém slova smyslu lze tyto sensus exteriores podle Suáreze považovat, ve srovnání se zrakem a sluchem, za mohutnosti nižší a méně dokonalé.

Jakub Marek: Nemožné křesťanství: Kierkegaardova de-konstrukce křesťanského ideálu

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
06.04.2016
Miesto konania: 
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, miestnosť H 1.5
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie Filozofickej fakulty sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Frank Zenker: Systematically wrong or systematically misinterpreted? Why a nuanced view on human reasoning errors remains desirable?

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
17.03.2016
Miesto konania: 
budova FF Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23, Trnava, miestnosť 411
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Peter Rusnák: Údel filozofa v totalite - P. A. Florenskij

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
18.02.2016
Miesto konania: 
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra č. 1, miestnosť č. 370
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie

Jan Zouhar: Jan Patočka a Kosíkova „Dialektika konkrétního“

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
09.12.2015
Miesto konania: 
Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava, miestnosť č. N-424
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK v Bratislave

Kenneth W. Stikkers: Phenomenology, Pragmatism, and the Crisis of Economic Science

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
07.12.2015
Miesto konania: 
Bratislava, Šafárikovo nám. 6, 5. posch., S 519
Organizátor/i: 
Katedra filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
Central-European Pragmatist Forum
Slovenské filozofické združenie pri SAV