Medzinárodná konferencia SFZ pri SAV

-
Kongresové centrum SAV, Stará Lesná

Slovenské filozofické združenie pri SAV a Filozofický ústav SAV organizujú v dňoch 10. – 12. 10. 2018 Výročné stretnutie SFZ pri SAV spojené s medzinárodnou vedeckou konferenciou.

Pavol Labuda: O povahe filozofie z perspektívy pragmatizmu

Pri filozofii sa často prehliada, že jej prínos nespočíva len v akumulácii výpovedí. Pragmatické chápanie filozofie ako aktivity umožňuje porozumieť filozofickým výpovediam ako niečomu, čo ostáva principiálne otvorené revíziám. Filozofia je z perspektívy pragmatizmu dynamickou aktivitou formulovania otázok a navrhovania odpovedí s jednou podmienkou, k formulovaniu otázok a odpovedí dochádza podľa tematizovaných a zdôvodnených pravidiel.

Členské príspevky za rok 2018

Vážení členovia SFZ pri SAV, dovoľujeme si Vás vyzvať k tomu, aby ste zaplatili svoje členské príspevky za aktuálny rok 2018, prípadne doplatili členské, ktoré ste nezaplatili za kalendárny rok 2017 a 2016 najneskôr do 31. 3. 2018. Výška členského poplatku je 7€ na jeden kalendárny rok, pre členov SFZ, ktorí dosiahli dôchodkový vek, je platenie členských príspevkov dobrovoľné. 

Celoštátne kolo súťaže študentských prác v odbore filozofia 2017

Dňa 10. 11. 2017 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a pri príležitosti Svetového dňa filozofie, ktorý každoročne vyhlasuje Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), Slovenské filozofické združenie pri SAV zorganizovalo celoštátne kolo súťaže študentských prác v odbore filozofia. Na celoštátnom kole súťažili najlepšie práce študentov univerzít v Bratislave, Nitre, Trnave, Banskej Bystrici a Košiciach.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer