Prihláška za člena SFZ

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPoslať e-mailom Poslať e-mailom

O podmienkach členstva, právach a povinnostiach, zániku a obnove členstva SFZ pri SAV hovoria Stanovy SFZ pri SAV (paragrafy 3, 4, 5).

Od roku 2009 je výška ročného členského 7 €. Pre členov, ktorí dosiahli dôchodkový vek, je platenie členských príspevkov dobrovoľné.

Spôsob platby:

Z dôvodu presnej evidencie platieb členov je potrebné uhradiť členské:

 • poštovou poukážkou typu U na účet:
  Ľudová banka, a.s. Bratislava,
  č.ú.: 4001111106/3100
  adresa prijímateľa:
  SFZ pri SAV, ul. Klemensova 19, 813 64 Bratislava.
  Do správy pre prijímateľa treba uviesť: členské, meno a daný rok;
 • bankovým prevodom na účet:
  Ľudová banka, a.s. Bratislava,
  č.ú.: 4001111106/3100;
 • v hotovosti priamo pokladníčke Výboru SFZ pri SAV na organizovanej akcii SFZ pri SAV (výročné stretnutia, kongresy)
  alebo na Filozofickom ústave SAV, Klemensova 19, v utorok a stredu od 9.00 do 15.00.