Členské príspevky za rok 2018

Vážení členovia SFZ pri SAV, dovoľujeme si Vás vyzvať k tomu, aby ste zaplatili svoje členské príspevky za aktuálny rok 2018, prípadne doplatili členské, ktoré ste nezaplatili za kalendárny rok 2017 a 2016 najneskôr do 31. 3. 2018. Výška členského poplatku je 7€ na jeden kalendárny rok, pre členov SFZ, ktorí dosiahli dôchodkový vek, je platenie členských príspevkov dobrovoľné. 

Výbor SFZ pri SAV rozhodol, že v rámci revízie členstva, aktualizácie údajov o členoch ako aj z technických dôvodov je potrebné upraviť zoznam e-mailových adries, na ktorých posielame oznamy a informácie našim členom.  Prosíme Vás aby ste nahlásili každú zmenu Vašej korešpondenčnej a e-mailovej adresy. Svoje aktuálne kontakty posielajte na e-mailovú adresu: sgalikovatolnaiova@gmail.com

Platbu členského je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

1. Bankovým prevodom na účet SFZ pri SAV:

Prima Banka Slovensko, a. s.

IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106

BIC (SWIFT): LUBASKBX

Správa pre prijímateľa: členské, meno a priezvisko, rok za ktorý platíte členské

2. Poštovou poukážkou typu U na účet:  Prima Banka Slovensko, a.s., č.ú. 4001111106/3100

IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106, s uvedením adresy prijímateľa: SFZ pri SAV, Klemensova 19, 813 64  Bratislava. Do správy pre prijímateľa vpísať: členské, meno a priezvisko, rok za ktorý platíte členské

3. V hotovosti priamo pokladníkovi Výboru SFZ pri SAV na niektorom podujatí organizovanom SFZ pri SAV (výročné stretnutia, kongresy).

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer