Intuícia a imaginácia vo filozofii a vede

Dátum konania
Dátum ukončenia
Termín prihlášky
Organizátor/-i
Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV
Miesto konania
Kongresové centrum SAV, Stará Lesná
Priložené súbory

Slovenské filozofické združenie pri SAV a Filozofický ústav SAV organizujú v dňoch 10. – 12. 10. 2018 Výročné stretnutie SFZ pri SAV spojené s medzinárodnou vedeckou konferenciou.

Existujú viaceré chápania intuície a imaginácie ako užitočného prostriedku filozofického a vedeckého poznania. Dané koncepcie sa odlišujú najmä v definícii intuícií a imaginácie, ako aj ich zdroja a filozofického uchopenia. Nie sú obmedzené len na jednu časť filozofie, ale sú relevantné naprieč všetkými disciplínami, od epistemológie a metafyziky cez etiku a sociálnu filozofiu až po filozofiu umenia a filozofiu náboženstva. Intuícia sa tradične spája s rôznymi bezprostrednými formami vnímania a poznávania, zatiaľ čo imaginácia je asociovaná s obraznosťou a kreativitou. Akú úlohu zohráva intuícia a imaginácia v procese vedeckého poznávania? Je intuícia a imaginácia nevyhnutnou súčasťou každého typu poznávania? Sú intuície dané a priori alebo a posteriori? Môžu imaginácia a myšlienkové experimenty viesť ku pravde a poznaniu? Ako sa uplatňuje imaginácia pri tvorbe filozofických a vedeckých myšlienkových experimentov alebo pri koncipovaní vízií a utópií o lepšej spoločnosti? Aký je vzťah medzi imagináciou a kreativitou? Aké relevantné sú pre filozofické uvažovanie výsledky psychologických kognitívno-vedných výskumov týkajúcich sa intuície a imaginácie?

Ďalšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer