Celoštátne kolo súťaže študentských prác v odbore filozofia 2017

Dňa 10. 11. 2017 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a pri príležitosti Svetového dňa filozofie, ktorý každoročne vyhlasuje Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), Slovenské filozofické združenie pri SAV zorganizovalo celoštátne kolo súťaže študentských prác v odbore filozofia. Na celoštátnom kole súťažili najlepšie práce študentov univerzít v Bratislave, Nitre, Trnave, Banskej Bystrici a Košiciach. Študentská vedecká konferencia je príležitosťou pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia prezentovať vlastnú odbornú prácu pred odbornou súťažnou komisiou a kolegami zo slovenských univerzít. Cieľom celoštátneho kola ŠVK je prispieť k zvýšeniu odbornej úrovne študentov, priniesť do študijnej práce impulz pre rozvoj tvorivého kritického myslenia, prezentačných a argumentačných schopností ako aj prispieť k popularizácii a zatraktívneniu vedy medzi mladými ľuďmi.

Súťažnú porotu tvorili členovia výkonného výboru SFZ pri SAV. Po odznení všetkých príspevkov porota na základe prezentácie práce, odborných posudkov a odpovedí študentov určila konečné poradie a vyhlásila výsledky.

Víťazom 7. ročníka celoštátneho kola študentskej vedeckej konferencie v odbore filozofia sa stal Stanislav Spodniak, študent Katedry filozofie FF UMB v Banskej Bystrici, s prácou Je Gettierov problém pseudoproblém?, na 2. mieste sa umiestnil Dávid Bujnovský, študent Katedry filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach, s prácou Slobodná vôľa – Harris verzus Dennett a 3. miesto obsadila Ingrid Marková, študentka Katedry filozofie FF UKF v Nitre, s prácou Fenomén tela u M. Merleau-Pontyho.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer