Archív prednášok

2017

 • Jonathan Menezes: Historical Experience and Religious Experience in the Postmodern Condition
  Prednáška SFZ
  Streda, 15. November 2017 - 10:40
  Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 335 (1. posch.)
 • Andrea Javorská: Dejiny a dejinnosť v diele Martina Heideggera
  Prednáška SFZ
  Štvrtok, 27. Apríl 2017 - 13:30
  Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 342 (3. posch.)

2016

 • Karel Novotný: Přirozený svět, tělesnost a pohyb. Ohniska fenomenologické filosofie Jana Patočky
  Prednáška SFZ
  Pondelok, 3. Október 2016 - 15:00
  Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava, zasadacia miestnosť 4. poschodie
 • Adam Tuboly: A Dilemma for Impossible-world Theorists
  Prednáška SFZ
  Pondelok, 9. Máj 2016 - 14:00
  budova FiÚ SAV, Klemensova 19, Bratislava, zasadacia miestnosť, 4 . poschodie
 • Daniel Heider: Suárez o nižších vnějších smyslech
  Prednáška SFZ
  Piatok, 6. Máj 2016 - 11:00
  Filozofická fakulta UK, Bratislava, Gondova 2, miestnosť G 236
 • Jakub Marek: Nemožné křesťanství: Kierkegaardova de-konstrukce křesťanského ideálu
  Prednáška SFZ
  Streda, 6. Apríl 2016 - 15:30
  Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, miestnosť H 1.5
 • Frank Zenker: Systematically wrong or systematically misinterpreted? Why a nuanced view on human reasoning errors remains desirable?
  Prednáška SFZ
  Štvrtok, 17. Marec 2016 - 14:00
  budova FF Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23, Trnava, miestnosť 411
 • Peter Rusnák: Údel filozofa v totalite - P. A. Florenskij
  Prednáška SFZ
  Štvrtok, 18. Február 2016 - 13:30
  Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra č. 1, miestnosť č. 370

2015

 • Jan Zouhar: Jan Patočka a Kosíkova „Dialektika konkrétního“
  Prednáška SFZ
  Streda, 9. December 2015 - 10:50
  Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava, miestnosť č. N-424
 • Kenneth W. Stikkers: Phenomenology, Pragmatism, and the Crisis of Economic Science
  Prednáška SFZ
  Pondelok, 7. December 2015 - 10:30
  Bratislava, Šafárikovo nám. 6, 5. posch., S 519

Adresa

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV Klemensova 19
811 09 Bratislava
e-mail: adriana.jesenkova@gmail.com
IČO: 45759103

Bankové spojenie

Banka: Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer