Hereditas Trnava 2015

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Dátum: 
13.03.2015 - 14.03.2015
Miesto konania: 
Trnavská univerzita v Trnave
Organizátor/i: 
Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave


Študenti Katedry filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pozývajú všetkých záujemcov na 1. ročník medzinárodnej študentskej filozofickej konferencie Hereditas Trnava 2015, ktorá sa uskutoční v dňoch 13. a 14. marca 2015 na FF TU v Trnave. Študentská konferencia ponúka študentom možnosť vyskúšať si odbornú vedeckú prezentáciu a obhajobu svojej vedeckej práce v diskusii. Účasť na konferencii potvrdili študenti z Košíc, Prešova, Ružomberku, Nitry, Banskej Bystrice, Bratislavy, UCM v Trnave, Trnavskej univerzity, Prahy, Olomouca.

Mladá filozofia 2015: Povaha súčasnej filozofie a jej metódy

Typ: 
Medzinárodná konfeerencia
Dátum: 
19.03.2015 - 20.03.2015
Miesto konania: 
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, zasadacia miestnosť, 5. poschodie (podkrovie)
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava
Slovenské filozofické združenie

Juraj Hvorecký: What are the limits of introspection?

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
19.03.2015
Miesto konania: 
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19,Bratislava, zasadacia miestnosť (podkrovie)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie


We will start off by introducing several concurring epistemic approaches to introspection, as well as the empirical material from the domain, pointing to the basic limitations of introspective evidence. Then, using examples from the philosophy of emotions we will demonstrate that even seemingly adequate use of introspective methods leads to confused results.

Vážené členky a členovia Slovenského filozofického združenia pri SAV, milé kolegyne, kolegovia,


v novom roku 2015 Vám želáme veľa zdravia a úspechov v pracovnom aj osobnom živote. Veríme, že spolu s Vami sa nám aj tento rok podarí zorganizovať zaujímavé podujatia, ktoré SFZ plánuje uskutočniť.

V roku 2015 výbor SFZ pripravuje tieto podujatia:

  • 5. slovenský filozofický kongres, ktorý sa uskutoční v Bratislave v dňoch 21. – 23. 10. 2015 na tému: (META)FILOZOFIA – PRAXIS
  • Cyklus prednášok slovenských a zahraničných filozofov a filozofiek v Bratislave, Nitre, Prešove, Trnave a v Banskej Bystrici

Výbor SFZ pri SAV na obdobie 2014-2017

Predsedníčka:
Mgr. Andrea Javorská, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta UKF v Nitre
Hodžova 1
949 74 Nitra
e-mail: ajavorska@ukf.sk

One week with Paul Thagard

Typ: 
Cyklus prednášok
Dátum: 
13.04.2015 - 17.04.2015
Miesto konania: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Organizátor/i: 
Katedra filozofie FF TvU v Trnave

One week with Alan Hájek

Typ: 
Cyklus prednášok
Dátum: 
16.03.2015 - 20.03.2015
Miesto konania: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Organizátor/i: 
Katedra filozofie FF TvU v Trnave

Modal Metaphysics: Issues on the (Im)Possible III

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
30.04.2014
Dátum: 
16.09.2015 - 17.09.2015
Miesto konania: 
Bratislava
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava
Slovenské filozofické združenie
Slovak Metaphysical Society


MODAL METAPHYSICS: ISSUES ON THE (IM)POSSIBLE III

organized by
the Institute of Philosophy of Slovak Academy of Sciences, Slovak Philosophical Society and Slovak Metaphysical Society

September 16-17, 2015 (Bratislava, SLOVAKIA)

DANIEL NOLAN
(Australian National University)

MARK JAGO
(University of Nottingham)

We invite submissions for a 30 minute presentation followed by 10 minute comments and a 15 minute discussion. Areas of interest might include any aspect of analytic metaphysics of modality.

Celoštátne kolo Študentskej vedeckej konferencie v odbore filozofia 2014

Posledným podujatím, ktoré organizoval výbor SFZ na roky 2012-2014, bolo celoštátne kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú prácu v odbore filozofia. Uskutočnilo sa 24. októbra 2014 na Filozofickom ústave SAV v Bratislave. V tomto roku sa ho zúčastnili študenti z Bratislavy, Trnavy, Nitry, Banskej Bystrice a Prešova, prítomných bolo 8 študentov. Práce posudzovali dvaja oponenti, pridelení podľa príslušnej tematiky. Študenti boli s posudkami vopred oboznámení a mohli sa na obhajobu pripraviť.

Najbližšie podujatia