Michal Chabada: Problém voluntarizmu Dunsa Scota

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
10.04.2014
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 142 (3. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie FF UMB v Banskej Bystrici

Oznam

Vážené členky a členovia Slovenského filozofického združenia pri SAV, milé kolegyne, kolegovia,

v novom roku 2014 Vám želáme veľa zdravia, lásky a úspechov v pracovnom aj osobnom živote. Veríme, že spolu s Vami sa nám aj tento rok podarí zorganizovať zaujímavé podujatia, ktoré SFZ plánuje uskutočniť.
V roku 2014 výbor SFZ pripravuje tieto podujatia:

  • Cyklus prednášok slovenských a zahraničných filozofov a filozofiek v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Trnave a Prešove
  • Letnú univerzitu Asociácie Jána Husa, ktorá sa uskutoční v Modre 29.6. – 4.7. 2014

One week with Ronald de Sousa: Philosophy of Emotions (Philosophy of Love)

Typ: 
Cyklus prednášok
Dátum: 
07.04.2014 - 11.04.2014
Miesto konania: 
Katedra filozofie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, miestnosť 3P1
Organizátor/i: 
Katedra filozofie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave


7. 4. 2014 (Pondelok/Monday)
9:30 – 12:00, 3P1: Emotions on the border between the two systems of mental processing

8. 4. 2014 (Utorok/Tuesday)
9:30 – 12:00, 3P1: Philosophy of Love I (Why Love is not an Emotion; Objects, Causes, Reasons)

La XXIIIe Université d’été de l’Association Jan Hus: L’INVISIBLE ET LE VISIBLE

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
20.03.2014
Dátum: 
29.06.2014 - 04.07.2014
Miesto konania: 
Modra – Harmónia
Organizátor/i: 
Institut de Philosophie de l’Académie des Sciences Slovaque
Département de langues et littératures romanes Faculté de Pédagogie de l’Université Comenius de Bratislava
Association Slovaque de Philosophie


Le thème « L’invisible et le visible » invite aux variations les plus diverses. Si nous focalisons l’attention sur la philosophie antique et encore plus étroitement sur celle de Plotin, on pourrait comprendre ce thème comme une opposition entre l’intelligible qui est invisible et le sensible qui est visible.

ŠVOČ 2013: Celoslovenské kolo súťaže študentských prác v odbore filozofia

Dňa 29. novembra sa na Filozofickom ústave SAV uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže študentských prác v odbore filozofia. V tomto ročníku sa ho zúčastnili študenti zo štyroch katedier – z Bratislavy, Nitry, Banskej Bystrice a Prešova.

Fórum

Vážené kolegyne a kolegovia,

Kto sa bojí filozofie?

príspevok filozofky a feministky Ľuby Kobovej k Svetovému dňu filozofie
http://www.jetotak.sk/autonomna-zona/kto-sa-boji-filozofie