Aktuálnosť filozofickej antropológie

Typ: 
Konferencia SFZ
Dátum: 
15.06.2017 - 16.06.2017
Miesto konania: 
Modra - Harmónia, Hotel pod lipou
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava


Na medzinárodnej konferencii, ktorá sa koná v rámci riešenia projektu APVV „Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia“ vystúpia pozvaní hostia a členovia projektu. O programe vás budeme informovať. Viac o projekte -->

X. Konferencia filozofov slovanských krajín

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
31.03.2017
Dátum: 
27.06.2017 - 30.06.2017
Miesto konania: 
Iwonicz, Poľsko
Organizátor/i: 
Association of the Philosophers of Slavic Countries
Editorial Board of the Journal of the Philosophers of Slavic Countries „ΣΟΦΙΑ”
Institute of Philosophy of Rzeszów University

Mladá filozofia: Povaha súčasnej filozofie a jej metódy XIV

Typ: 
Medzinárodná konferencia doktorandov
Deadline: 
31.01.2017
Dátum: 
23.03.2017 - 24.03.2017
Miesto konania: 
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava

Celoštátne kolo študentskej vedeckej konferencie v odbore filozofia

Dňa 11. 11. 2016 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, SFZ pri SAV zorganizovalo celoštátne kolo súťaže študentských prác v odbore Filozofia. Na celoštátnom kole súťažili najlepšie práce študentov univerzít v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici a Košiciach. Študentská vedecká konferencia je príležitosťou pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia prezentovať vlastnú odbornú prácu pred odbornou súťažnou komisiou a kolegami zo slovenských univerzít.

Výbor SFZ pri SAV na obdobie 2014-2017

Predsedníčka:
doc. Andrea Javorská, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta UKF v Nitre
Hodžova 1
949 74 Nitra
e-mail: andreaj.sfz@gmail.com

Call for Papers: Stipendiaten-Wettbewerb für die Internationale Tagung „Herder – Luther. Das Erbe der Reformation in der Weimarer Klassik“

Deadline: 
07.12.2016
Dátum: 
09.02.2017 - 12.02.2017
Miesto konania: 
Goethe-Nationalmuseum Weimar (Deutschland)
Organizátor/i: 
Weimar Jena Akademie
Theologische Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena


Herder kannte Luther nicht nur, wie ein Gebildeter viele historische Figuren kennt; Herder wurde nicht nur von Luther angeregt, wie ein Gebildeter im Laufe seines Lebens viele Anregungen verarbeitet; Herder sah sich in der Nachfolge Luthers.

Vážené členky a členovia Slovenského filozofického združenia pri SAV, milé kolegyne, kolegovia,


v novom roku 2016 Vám želáme veľa zdravia a úspechov v pracovnom aj osobnom živote. Veríme, že spolu s Vami sa nám aj tento rok podarí zorganizovať zaujímavé podujatia, ktoré SFZ plánuje uskutočniť.
V roku 2016 výbor SFZ pri SAV pripravuje tieto podujatia:

  • Medzinárodná vedecká konferencia s názvom Kultúra, civilizácia, normativita – dialógy a konflikty z pohľadu filozofie, ktorá sa bude konať v dňoch 5. – 7. 10. 2016 v Kongresovom centre SAV v Starej Lesnej

Fórum

Vážené kolegyne a kolegovia,

Kto sa bojí filozofie?

príspevok filozofky a feministky Ľuby Kobovej k Svetovému dňu filozofie
http://www.jetotak.sk/autonomna-zona/kto-sa-boji-filozofie

Najbližšie podujatia