Historické míľniky byzantskej filozofie

Typ: 
Medinárodná konferencia
Deadline: 
31.05.2015
Dátum: 
28.09.2015 - 29.09.2015
Miesto konania: 
Sieň Konštantína Filozofa, Nitra
Organizátor/i: 
Katedra filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Slovenské filozofické združenie

Jozef Piaček: Synkriticizmus - filozofia konkordancie

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
23.04.2015
Miesto konania: 
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava, zasadacia miestnosť (4. poschodie)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie

Olaya Fernández Guerrero: The body as a locus of/for power: Foucault and Butler

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
16.04.2015
Miesto konania: 
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava, zasadacia miestnosť (4. poschodie)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie


This presentation explores the relationship between body and power, following contemporary approaches posed by Michel Foucault and Judith Butler. The body is, from the very beginning, entangled in power relations, to the extent that the body is produced and interpreted within the frame of those relations, as Foucault points out.

Bruce R. Reichenbach: On Being a Professor. The Case of Socrates

Dátum: 
31.03.2015
Miesto konania: 
Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline, S06
Organizátor/i: 
Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline

Vážené členky a členovia Slovenského filozofického združenia pri SAV, milé kolegyne, kolegovia,


v novom roku 2015 Vám želáme veľa zdravia a úspechov v pracovnom aj osobnom živote. Veríme, že spolu s Vami sa nám aj tento rok podarí zorganizovať zaujímavé podujatia, ktoré SFZ plánuje uskutočniť.

V roku 2015 výbor SFZ pripravuje tieto podujatia:

  • 5. slovenský filozofický kongres, ktorý sa uskutoční v Bratislave v dňoch 21. – 23. 10. 2015 na tému: (META)FILOZOFIA – PRAXIS
  • Cyklus prednášok slovenských a zahraničných filozofov a filozofiek v Bratislave, Nitre, Prešove, Trnave a v Banskej Bystrici

Výbor SFZ pri SAV na obdobie 2014-2017

Predsedníčka:
Mgr. Andrea Javorská, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta UKF v Nitre
Hodžova 1
949 74 Nitra
e-mail: ajavorska@ukf.sk

One week with Paul Thagard

Typ: 
Cyklus prednášok
Dátum: 
13.04.2015 - 17.04.2015
Miesto konania: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Organizátor/i: 
Katedra filozofie FF TvU v Trnave

One week with Alan Hájek

Typ: 
Cyklus prednášok
Dátum: 
16.03.2015 - 20.03.2015
Miesto konania: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Organizátor/i: 
Katedra filozofie FF TvU v Trnave

Modal Metaphysics: Issues on the (Im)Possible III

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
30.04.2014
Dátum: 
16.09.2015 - 17.09.2015
Miesto konania: 
Bratislava
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava
Slovenské filozofické združenie
Slovak Metaphysical Society


MODAL METAPHYSICS: ISSUES ON THE (IM)POSSIBLE III

organized by
the Institute of Philosophy of Slovak Academy of Sciences, Slovak Philosophical Society and Slovak Metaphysical Society

September 16-17, 2015 (Bratislava, SLOVAKIA)

DANIEL NOLAN
(Australian National University)

MARK JAGO
(University of Nottingham)

We invite submissions for a 30 minute presentation followed by 10 minute comments and a 15 minute discussion. Areas of interest might include any aspect of analytic metaphysics of modality.