Medzinárodná výročná konferencia SFZ

Slovenské filozofické združenie pri SAV, Filozofický ústav SAV
a Katedra filozofie FF UMB

organizujú v dňoch 5. – 7. 10. 2016pod názvom


Prednášky prof. Semira Zekiho na Filozofickej fakulte TVU

Typ: 
Cyklus prednášok
Dátum: 
09.05.2016 - 10.05.2016
Miesto konania: 
Filozofická fakulta Trnavkej univerzity v Trnave
Organizátor/i: 
Katedra filozofie, FF TVU


Katedra filozofie pozýva všetkých záujemcov na sériu prednášok a workshop, ktorý sa uskutoční počas hosťovania prof. Semira Zekiho (UCL) na FF TVU v Trnave.

V pondelok 9. mája 2016 o 9:30: Beauty Is in the Brain of Beholder - prednáška a workshop k projektu;

9. mája 2016 o 14:40: On Parallel Asynchronous Brain Operations (and their significance for understanding the problems of how the visual brain operates)

Utorok 10. mája 2016, 9:30 - prednáška a seminár: On the Organization of the Visual Brain

Daniel Heider: Suárez o nižších vnějších smyslech

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
06.05.2016
Miesto konania: 
Filozofická fakulta UK, Bratislava, Gondova 2, miestnosť G 236
Organizátor/i: 
Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave
Slovenské filozofické združenie


Ve své přednášce hodlám představit teorii Františka Suáreze, S. J. (1548–1617) týkající se tzv. nižších vnějších smyslů (čich, chuť a hmat), o níž jezuita pojednává v druhé polovině sedmé disputace De sensibus exterioribus in particulari svých Commentaria una cum quaestionibus in libros Aristotelis De anima (1621). V první části své přednášky poukážu na to, v jakém slova smyslu lze tyto sensus exteriores podle Suáreze považovat, ve srovnání se zrakem a sluchem, za mohutnosti nižší a méně dokonalé.

Kultúra, civilizácia, normativita – dialóg a konflikty z pohľadu filozofie

Typ: 
Konferencia SFZ
Dátum: 
05.10.2016 - 07.10.2016
Miesto konania: 
Kongresové centrum SAV, Stará Lesná
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Filozofický ústav SAV
Katedra filozofie FF UMB


Témou konferencie je povaha a podstata kultúry a jej vzťah k civilizácii, vymedzenie ich adekvátnych pojmov; otázka normativity, jej podôb (napr. pravidlo, jeho druhy, konvencie, normy) a zdrojov so zreteľom na status konfliktov v súčasnosti, a spôsoby ich riešenia alebo aspoň neutralizácie.

Vážené členky a členovia Slovenského filozofického združenia pri SAV, milé kolegyne, kolegovia,


v novom roku 2016 Vám želáme veľa zdravia a úspechov v pracovnom aj osobnom živote. Veríme, že spolu s Vami sa nám aj tento rok podarí zorganizovať zaujímavé podujatia, ktoré SFZ plánuje uskutočniť.
V roku 2016 výbor SFZ pri SAV pripravuje tieto podujatia:

  • Medzinárodná vedecká konferencia s názvom Kultúra, civilizácia, normativita – dialógy a konflikty z pohľadu filozofie, ktorá sa bude konať v dňoch 5. – 7. 10. 2016 v Kongresovom centre SAV v Starej Lesnej

Philosophy of Language (I): Semantics of Fictional Discourse

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
30.04.2016
Dátum: 
20.10.2016 - 21.10.2016
Miesto konania: 
Bratislava
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava

Modal Metaphysics: Issues on the (Im)possible IV

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
30.03.2016
Dátum: 
30.08.2016 - 31.08.2016
Miesto konania: 
Bratislava
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava
Slovenské filozofické združenie
Slovak Metaphysical Society

Výbor SFZ pri SAV na obdobie 2014-2017

Predsedníčka:
Mgr. Andrea Javorská, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta UKF v Nitre
Hodžova 1
949 74 Nitra
e-mail: andreaj.sfz@gmail.com

Fórum

Vážené kolegyne a kolegovia,

Kto sa bojí filozofie?

príspevok filozofky a feministky Ľuby Kobovej k Svetovému dňu filozofie
http://www.jetotak.sk/autonomna-zona/kto-sa-boji-filozofie