Artur Pacewicz: Wolnosc i przyjemnosc w filozofii cynickiej

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
12.11.2014
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 342 (3. poschodie)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie FF UMB v Banskej Bystrici

Sylva Fischerová: Homérské přirovnání jako literární figura a jako cesta k definici

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
28.10.2014
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 342 (3. poschodie)
Organizátor/i: 
Katedra filozofie FF UMB v Banskej Bystrici
Slovenské filozofické združenie

Anthony J. Steinbock: Loving and the Gift

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
10.11.2014
Miesto konania: 
Trnava, Hornopotočná 23, miestnosť 3P1
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Oznam

Vážené členky a členovia Slovenského filozofického združenia pri SAV, milé kolegyne, kolegovia,

v novom roku 2014 Vám želáme veľa zdravia, lásky a úspechov v pracovnom aj osobnom živote. Veríme, že spolu s Vami sa nám aj tento rok podarí zorganizovať zaujímavé podujatia, ktoré SFZ plánuje uskutočniť.
V roku 2014 výbor SFZ pripravuje tieto podujatia:

  • Cyklus prednášok slovenských a zahraničných filozofov a filozofiek v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Trnave a Prešove
  • Letnú univerzitu Asociácie Jána Husa, ktorá sa uskutoční v Modre 29.6. – 4.7. 2014

ŠVOČ 2013: Celoslovenské kolo súťaže študentských prác v odbore filozofia

Dňa 29. novembra sa na Filozofickom ústave SAV uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže študentských prác v odbore filozofia. V tomto ročníku sa ho zúčastnili študenti zo štyroch katedier – z Bratislavy, Nitry, Banskej Bystrice a Prešova.

Fórum

Vážené kolegyne a kolegovia,

Kto sa bojí filozofie?

príspevok filozofky a feministky Ľuby Kobovej k Svetovému dňu filozofie
http://www.jetotak.sk/autonomna-zona/kto-sa-boji-filozofie