Peter Rusnák: Údel filozofa v totalite - P. A. Florenskij

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
18.02.2016
Miesto konania: 
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra č. 1, miestnosť č. 370
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie

One week with Dan Zahavi and Thomas Szanto

Typ: 
Cyklus prednášok
Dátum: 
29.02.2016 - 04.03.2016
Miesto konania: 
Katedra filozofie FF TU
Organizátor/i: 
Katedra filozofie FF TU


Katedra filozofie FF TU s potešením oznamuje študentom, že v rámci One week with budeme mať tento semester príležitosť privítať medzi nami Prof. Dana Zahaviho z univerzity v dánskej Kodani. Prof. Zahavi je riaditeľom Center for Subjectivity Research at the University of Copenhagen a prednesie u nás sériu prednášok, ktoré budú zároveň tvoriť predmet Phenomenology and naturalism (Lectures on Phenomenology, Selfhood, and the We), ktorý si môžu študenti zvoliť ako PV, resp. V predmet (kód FIm051, 6 kr) a absolvovať ho za obvyklých podmienok.

Vážené členky a členovia Slovenského filozofického združenia pri SAV, milé kolegyne, kolegovia,


v novom roku 2016 Vám želáme veľa zdravia a úspechov v pracovnom aj osobnom živote. Veríme, že spolu s Vami sa nám aj tento rok podarí zorganizovať zaujímavé podujatia, ktoré SFZ plánuje uskutočniť.
V roku 2016 výbor SFZ pri SAV pripravuje tieto podujatia:

  • Medzinárodná vedecká konferencia s názvom Kultúra, civilizácia, normativita – dialógy a konflikty z pohľadu filozofie, ktorá sa bude konať v dňoch 5. – 7. 10. 2016 v Kongresovom centre SAV v Starej Lesnej

Povaha súčasnej filozofie a jej metódy 2016

Typ: 
Medzinárodná konferencia doktorandov
Deadline: 
31.01.2016
Dátum: 
31.03.2016 - 01.04.2016
Miesto konania: 
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava

Philosophy of Language (I): Semantics of Fictional Discourse

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
30.04.2016
Dátum: 
20.10.2016 - 21.10.2016
Miesto konania: 
Bratislava
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava

Modal Metaphysics: Issues on the (Im)possible IV

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
30.03.2016
Dátum: 
30.08.2016 - 31.08.2016
Miesto konania: 
Bratislava
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava
Slovenské filozofické združenie
Slovak Metaphysical Society

Výbor SFZ pri SAV na obdobie 2014-2017

Predsedníčka:
Mgr. Andrea Javorská, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta UKF v Nitre
Hodžova 1
949 74 Nitra
e-mail: andreaj.sfz@gmail.com

Fórum

Vážené kolegyne a kolegovia,

Kto sa bojí filozofie?

príspevok filozofky a feministky Ľuby Kobovej k Svetovému dňu filozofie
http://www.jetotak.sk/autonomna-zona/kto-sa-boji-filozofie