Smútočné oznámenie

Slovenské filozofické združenie pri SAV s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 10. októbra 2016 nás navždy opustil výnimočný človek, slovenský filozof, vydavateľ, vysokoškolský učiteľ, kolega a člen SFZ pri SAV doc. PhDr. Milan Štefanko, CSc. Posledná rozlúčka bude dňa 18. októbra 2016 o 12.00 hod. na cintoríne Vrakuňa (Ružinov) v Bratislave.

S úctou budeme spomínať.

One week with David Perrett

Typ: 
Cyklus prednášok
Dátum: 
24.10.2016 - 28.10.2016
Miesto konania: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava
Organizátor/i: 
Centrum kognitívnych štúdií TVU v Trnave
Katedra filozofie, Filozofická fakulta TVU v Trnave


24. 10. 2016 (Monday) 10:20-12:00 : Face Perception and Human Attraction Beauty from a biological perspective I : Sexual selection for disease immunity and paternal support (36).

A central assumption of evolutionary theory is that females are attracted to males who display signs of health and immunity to disease. Testosterone is thought to handicap the immune system and benefit attractiveness through thishandicap because only males with a superb immune system can afford to display the effects of testosterone on body growth. Well that’s the theory but is there any evidence.Perrett, D.I. (2009) In Your Face, Palgrave Macmillan, Chapter 6 THE POINT OF BEAUTY; Chapter 5 HIS AND HERS (initial pages)

Vplyv byzantskej filozofickej a kultúrnej iniciatívy na formovanie obrazu modernej Európy

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
31.08.2016
Dátum: 
18.10.2016 - 19.10.2016
Miesto konania: 
ŠD Nitra, B. Slančíkovej 2
Organizátor/i: 
Katedra filozofie, Filozofická fakulta UKF v Nitre
Teologická fakulta Aristotelovej univerzity v Tessalonikách
Slovenské filozofické združenie

Vážené členky a členovia Slovenského filozofického združenia pri SAV, milé kolegyne, kolegovia,


v novom roku 2016 Vám želáme veľa zdravia a úspechov v pracovnom aj osobnom živote. Veríme, že spolu s Vami sa nám aj tento rok podarí zorganizovať zaujímavé podujatia, ktoré SFZ plánuje uskutočniť.
V roku 2016 výbor SFZ pri SAV pripravuje tieto podujatia:

  • Medzinárodná vedecká konferencia s názvom Kultúra, civilizácia, normativita – dialógy a konflikty z pohľadu filozofie, ktorá sa bude konať v dňoch 5. – 7. 10. 2016 v Kongresovom centre SAV v Starej Lesnej

Philosophy of Language (I): Semantics of Fictional Discourse

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
30.04.2016
Dátum: 
20.10.2016 - 21.10.2016
Miesto konania: 
Bratislava
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava

Výbor SFZ pri SAV na obdobie 2014-2017

Predsedníčka:
doc. Andrea Javorská, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta UKF v Nitre
Hodžova 1
949 74 Nitra
e-mail: andreaj.sfz@gmail.com

Fórum

Vážené kolegyne a kolegovia,

Kto sa bojí filozofie?

príspevok filozofky a feministky Ľuby Kobovej k Svetovému dňu filozofie
http://www.jetotak.sk/autonomna-zona/kto-sa-boji-filozofie

Najbližšie podujatia