Racionálne - iracionálne

Slovenské filozofické združenie pri SAV,

člen Medzinárodnej federácie filozofických spoločností,

oznamuje svojim členom a priaznivcom, že v dňoch 6. až 7. októbra 2014 usporiadame v Smoleniciach medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom:


Anthony J. Steinbock: Loving and the Gift

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
10.11.2014
Miesto konania: 
Trnava, Hornopotočná 23, miestnosť 3P1
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Eugen Andreánsky: Kantova filozofia náboženstva

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
06.10.2014
Miesto konania: 
Trnava, Hornopotočná 23, miestnosť 4S3
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Anna Tomkowska: The Power over Souls: the signification of writings and oral tradition in philosophical discourse with religion and politics in Antiquity (Hesiod & Plato)

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
24.09.2014
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 342 (3. poschodie)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie FF UMB v Banskej Bystrici

One week with Prof. Ernest Sosa

Typ: 
Cyklus prednášok
Dátum: 
29.09.2014 - 03.10.2014
Miesto konania: 
Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
Organizátor/i: 
Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave


One week with Prof. Ernest Sosa

September 29, 2014, (MON) 10:20-12:50, 3P1: Descartes's Epistemology
It will be argued that Descartes is a full-fledged virtue epistemologist in every respect.

September 30, 2014 (TUE) 10:20-12:50, 3P1:The Gettier Problem, Experimental Philosophy, and Situationism

Modal Metaphysics: Issues on (Im)Possible II

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
30.04.2014
Dátum: 
15.10.2014 - 16.10.2014
Miesto konania: 
Bratislava, Klemensova 19
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava
Slovak Metaphysical Society
Slovenské filozofické združenie

Človek, sloboda a vlastníctvo v minulosti a dnes

Typ: 
Konferencia
Deadline: 
31.08.2014
Dátum: 
25.09.2014
Miesto konania: 
Katedra filozofie FF UKF, Hodžova 1, Nitra
Organizátor/i: 
Katedra filozofie FF UKF
Slovenské filozofické združenie

Oznam

Vážené členky a členovia Slovenského filozofického združenia pri SAV, milé kolegyne, kolegovia,

v novom roku 2014 Vám želáme veľa zdravia, lásky a úspechov v pracovnom aj osobnom živote. Veríme, že spolu s Vami sa nám aj tento rok podarí zorganizovať zaujímavé podujatia, ktoré SFZ plánuje uskutočniť.
V roku 2014 výbor SFZ pripravuje tieto podujatia:

  • Cyklus prednášok slovenských a zahraničných filozofov a filozofiek v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Trnave a Prešove
  • Letnú univerzitu Asociácie Jána Husa, ktorá sa uskutoční v Modre 29.6. – 4.7. 2014

Občan a dnešok ´14

Typ: 
Seminár
Deadline: 
25.08.2014
Dátum: 
09.09.2014
Miesto konania: 
Katedra filozofie FF UKF, Hodžova 1, Nitra
Organizátor/i: 
Katedra filozofie FF UKF

Prednášky SFZ v roku 2014

Plán prednášok na druhý polrok 2014

 

Banská Bystrica

ŠVOČ 2013: Celoslovenské kolo súťaže študentských prác v odbore filozofia

Dňa 29. novembra sa na Filozofickom ústave SAV uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže študentských prác v odbore filozofia. V tomto ročníku sa ho zúčastnili študenti zo štyroch katedier – z Bratislavy, Nitry, Banskej Bystrice a Prešova.