O nás

Slovenské filozofické združenie pri Slovenskej akadémii vied (SFZ pri SAV) je dobrovoľné výberové združenie vedeckých, odborných pracovníkov a učiteľov v oblasti filozofických disciplín. Je jednou z vedeckých spoločností pri SAV, ktoré sa združujú v Rade slovenských vedeckých spoločností.

Poslaním SFZ pri SAV je utvárať predpoklady na optimálny rozvoj filozofie na Slovensku, rozširovať poznatky z oblasti filozofickej tvorby v spoločnosti, prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov, propagovať  a popularizovať výsledky filozofickej tvorby na Slovensku aj v zahraničí.

SFZ pri SAV sa riadi stanovami. Najvyšším orgánom SFZ pri SAV  je Valné zhromaždenie, výkonným orgánom Valného zhromaždenia je Výbor SFZ pri SAV, ktorý na čele s predsedom riadi činnosť SFZ v období medzi Valnými zhromaždeniami.

SFZ pri SAV je členom Medzinárodnej federácie filozofických spoločností FISP.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer