Členstvo

Podmienky členstva, práva a povinnosti členov, vznik, zánik a obnovu členstva upravujú Stanovy SFZ pri SAV, § 3 - 5. Výška členského poplatku je 7€ na jeden kalendárny rok. Pre členov SFZ, ktorí dosiahli dôchodkový vek, je platenie členských príspevkov dobrovoľné.

Prosíme, aby ste nahlásili každú zmenu Vašej korešpondenčnej a e-mailovej adresy. Svoje aktuálne kontakty posielajte na e-mailovú adresu: sgalikovatolnaiova@gmail.com

Platbu členského možno uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

1. Bankovým prevodom na účet SFZ pri SAV:

Prima Banka Slovensko, a. s.

IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106

BIC (SWIFT): LUBASKBX

Správa pre prijímateľa: členské, meno a priezvisko, rok za ktorý platíte členské

2. Poštovou poukážkou typu U na účet:  Prima Banka Slovensko, a.s., č.ú. 4001111106/3100

IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106, s uvedením adresy prijímateľa: SFZ pri SAV, Klemensova 19, 813 64  Bratislava. Do správy pre prijímateľa vpísať: členské, meno a priezvisko, rok za ktorý platíte členské

3. V hotovosti priamo pokladníkovi Výboru SFZ pri SAV na niektorom podujatí organizovanom SFZ pri SAV (výročné stretnutia, kongresy).

Priložené súbory

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer