Členstvo v SFZ pri SAV

Podmienky členstva, práva a povinnosti členov, vznik, zánik a obnovu členstva upravujú Stanovy SFZ pri SAV, § 3-5. Výška členského poplatku je 15 € na jeden kalendárny rok. Pre členov SFZ, ktorí dosiahli dôchodkový vek, je platenie členských príspevkov dobrovoľné.

Prosíme, aby ste nahlásili každú zmenu Vašej korešpondenčnej a e-mailovej adresy. Svoje aktuálne kontakty posielajte na e-mailovú adresu: lukas.svihura@unipo.sk

Platbu členského možno uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

1. Bankovým prevodom na účet SFZ pri SAV:

Prima Banka Slovensko, a. s.

IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106

BIC (SWIFT): LUBASKBX

Správa pre prijímateľa: členské, meno a priezvisko, rok za ktorý platíte členské

2. Poštovou poukážkou typu U na účet:  Prima Banka Slovensko, a.s., č.ú. 4001111106/3100

IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106, s uvedením adresy prijímateľa: SFZ pri SAV, Klemensova 19, 813 64  Bratislava. Do správy pre prijímateľa vpísať: členské, meno a priezvisko, rok za ktorý platíte členské

3. V hotovosti priamo pokladníkovi Výboru SFZ pri SAV na niektorom podujatí organizovanom SFZ pri SAV (výročné stretnutia, kongresy).

Adresa

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV Klemensova 19
811 09 Bratislava
e-mail: adriana.jesenkova@gmail.com
IČO: 45759103

Bankové spojenie

Banka: Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer