Konferencia Filozofia, vzdelanie, kultúra vo výzvach súčasnosti - nová sekcia

Pozvání k účasti v nově vytvořené sekci

INDIVIDUALISMUS V ČESKOSLOVENSKÉ FILOSOFII

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s laskavým svolením Slovenského filozofického združenia pri SAV bude součástí programu konference Filozofia, vzdelanie, kultúra vo výzvach súčasnosti v Košicích původně neplánovaná sekce Individualismus v československé filosofii 1918-1948.

Filozofia, vzdelanie, kultúra vo výzvach súčasnosti

Miesto konania
Košice
Dátum konania
Dátum ukončenia

Čo znamená byť vzdelaný? Aký je cieľ vzdelávania? Čo nás učí filozofia? Akú úlohu má filozofia pri kultivácii ľudského myslenia od nevzdelanosti k poznaniu, slobode a k formovaniu schopnosti tvorivého kritického myslenia? Je filozofia stimulom pre kultiváciu človeka a schopnosťou viesť zmysluplný život? Existuje nejaký spoločenský dopyt po filozofii a potreba filozofickej kritickej reflexie spoločenskej praxe a jej dôsledkov?

Členské príspevky za rok 2019

Vážení členovia SFZ pri SAV, dovoľujeme si Vás vyzvať k tomu, aby ste zaplatili svoje členské príspevky za aktuálny rok 2019, prípadne doplatili členské za predošlé roky najneskôr do 31. 3. 2019. Výška členského poplatku je 7€ na jeden kalendárny rok, pre členov SFZ, ktorí dosiahli dôchodkový vek, je platenie členských príspevkov dobrovoľné. 

8. kolo celoštátnej súťaže študentov v odbore filozofia

Dňa 9. 11. 2018 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a pri príležitosti Svetového dňa filozofie, ktorý každoročne vyhlasuje Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), Slovenské filozofické združenie pri SAV zorganizovalo celoštátne kolo súťaže študentských prác v odbore Filozofia. Na celoštátnom kole súťažili najlepšie práce študentov univerzít v Bratislave, Nitre,  Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach.

Adresa

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV Klemensova 19
811 09 Bratislava
e-mail:andreaj@gmail.com
IČO: 00178993

Bankové spojenie

Banka: Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer