Medzinárodná konferencia SFZ pri SAV: Pravda. Teoretické a praktické aspekty

Dátum: 
18.10.2017 - 20.10.2017