Zborníky z konferencií SFZ

Maco, R. - Rozemberg,, A. (eds.): Etické teórie - neetická prax. Zborník vedeckých príspevkov z výročnej medzinárodnej vedeckej konferencie SFZ pri SAV. Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2023. ISBN 978-80-974367-7-3, EAN 9788097436773.
» Stiahnuť zborník «

Švihura, L. A. (ed.): Filozofické cesty z neistoty - podoby zodpovednosti. Zborník vedeckých príspevkov z výročnej medzinárodnej vedeckej konferencie SFZ pri SAV. Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2022. ISBN 978-80-974367-0-4, EAN 9788097436704.
» Stiahnuť zborník «

Gáliková Tolnaiová, S. - Marchevský, O. - Kyslan, P. (eds.): Myslieť inak - iné v myslení. Zborník vedeckých príspevkov. Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2021. ISBN 978-80-973092-6-8, EAN 9788097309268.
» Stiahnuť zborník «

Gáliková Tolnaiová, S. - Kyslan, P. - Marchevský, O. (eds.): Filozofia, vzdelanie a kultúra vo výzvach súčasnosti. Zborník vedeckých príspevkov. Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2020. ISBN 978-80-973092-4-4, EAN 9788097309244.
» Stiahnuť zborník «

Javorská, A. - Kyslan, P. (eds.): Intuícia a imaginácia vo filozofii a vede. Zborník vedeckých príspevkov. Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2019. ISBN 978-80-973092-3-7, EAN 9788097309237.
» Stiahnuť zborník «

Gáliková Tolnaiová, S. - Marchevský, O. - Špirko, D. (eds.): Pravda. Teoretické a prakticé kontexty. Zborník vedeckých príspevkov. Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2018. ISBN 978-80-973092-0-6, EAN 9788097309206.
» Stiahnuť zborník «

Javorská, A. - Marchevský, O. (eds.): Kultúra, civilizácia, normativita - dialóg a konflikty z pohľadu filozofie. Zborník vedeckých príspevkov. Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2017. ISBN 978-80-970303-8-4, EAN 9788097030384.
» Stiahnuť zborník «

Javorská, A. - Kocinová, L. - Wagnerová, S. (eds.): (Meta) filozofia - prax. Zborník vedeckých príspevkov. Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2016. ISBN 978-80-970303-7-7, EAN 9788097030377.
» Stiahnuť zborník «

Sucharek, P. - Marchevský, O. (eds.): Racionálne - iracionálne. Zborník vedeckých príspevkov. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove a Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2015.
» Stiahnuť zborník «

Sucharek, P. - Sťahel, R. (eds.): Filozofia a umenie žiť. Zborník vedeckých príspevkov. Bratislava, Nitra : Slovenské filozofické združenie pri SAV v spolupráci s Vydavateľstvom Iris a Filozofickou fakultou UKF v Nitre, 2014.
» Stiahnuť zborník «

Javorská, A. - Chabada, M. - Gáliková, S. (eds.): Ľudská prirodzenosť: rozum, vôľa, cit (k 300. výročiu narodenia J.-J. Rousseau. Zborník vedeckých príspevkov. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2013.
» Stiahnuť zborník «

Sucharek, P. (ed.): Sloboda a jej projekcie. Zborník vedeckých príspevkov z jubilejného 10. výročného stretnutia Slovenského filozofického združenia spojeného s medzinárodnou konferenciou. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012.
» Stiahnuť zborník «

Karul, R. - Sťahel, R. - Toman, M. (eds.): Identita - Diferencia. Zborník príspevkov zo 4. slovenského filozofického kongresu, Smolenice, 13.-15. september 2010. Bratislava : SFZ pri SAV a FiÚ SAV, 2010.
» Stiahnuť zborník «

Karul, R. - Porubjak, M. (eds.): Realita a fikcia. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci 9. výročného stretnutia SFZ pri SAV, Smolenice, 12.-13. október 2009. Bratislava : SFZ pri SAV a KF FF UCM, 2009.
» Stiahnuť zborník «

Sťahel, R. - Plašienková, Z. (eds.): Historické a súčasné podoby myslenia a komunikácie. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci 8. výročného stretnutia SFZ pri SAV, Nitra, 18. - 19. september 2008. Bratislava : SFZ pri SAV vo vydavateľstve IRIS, 2008.
» Stiahnuť zborník «

Plašienková, Z. - Szotek, B.  - Toman, M. (eds.): Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie. Zborník príspevkov z 2. ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s predstaviteľmi českej filozofie, Kongresové centrum SAV v Smoleniciach, 14. 4. - 16. 4. 2008. I. diel. Bratislava : SFZ pri SAV vo vydavateľstve IRIS, 2008.
» Stiahnuť zborník «

Lalíková, E. - Kostelník, Š - Rembierz, M. (eds.): Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie. Zborník príspevkov z 2. ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s predstaviteľmi českej filozofie, Kongresové centrum SAV v Smoleniciach, 14. 4. - 16. 4. 2008. II. diel. Bratislava : SFZ pri SAV vo vydavateľstve IRIS, 2008.
» Stiahnuť zborník «

Plašienková, Z. – Lalíková, E. (ed.): Igor Hrušovský. Osobnosť slovenskej filozofie. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie a 7. výročného stretnutia SFZ pri SAV, 2. – 3. mája 2007, Bratislava – Smolenice. Bratislava : IRIS, 2007.

Andreanský, E. (ed.): Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta. Zborník príspevkov z 3. slovenského filozofického kongresu konaného v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach 7.-9. novembra 2005. Bratislava : IRIS, 2006.
» Stiahnuť zborník «

Andreanský, E. (ed.): Filozofia a život – život filozofie.Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v rámci 6. výročného stretnutia SFZ v dňoch 16. –18. septembra 2004 v Prešove. Bratislava : IRIS, 2004.
» Stiahnuť zborník «

Gálik, S. (ed.): Hodnotové aspekty súčasného sveta. Zborník príspevkov z interdisciplinárnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v rámci 5. výročného stretnutia SFZ v dňoch 18. – 19. septembra 2003 v Nitre. Bratislava : Iris, 2003.
» Stiahnuť zborník «

Tolnaiová, S. - Gálik, S. (ed.): Človek, kultúra, hodnoty. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci 4. stretnutia SFZ v dňoch 12.-14. septembra 2001 v Píle pri Častej. Trnava : SFZ pri SAV, KF FH TU v Trnave, IRIS, 2002. ISBN 80-89074-07-3.

Balážová, J. – Remišová, A. (eds.): Filozofia a doba. Zborník príspevkov z II. slovenského filozofického kongresu konaného v dňoch 26. – 28. októbra 2000 v Bratislave. Bratislava : IRIS, bez vročenia.

Kudlička, J. (ed.): Čas a dejiny (I. a II. diel). Zborník príspevkov z 3. výročného stretnutia SFZ v Liptovskom Jáne 13. – 15. septembra 1999. Bratislava – Liptovský Mikuláš : Slovenské filozofické združenie, Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš, 1999.

Remišová, A. – Szapuová, M. (eds.): Filozofia výchovy a problémy vyučovania filozofie. Zborník príspevkov z 2. výročného stretnutia SFZ v Banskej Bystrici 17. a 19. septembra 1998. Bratislava : IRIS, 1998.
» Stiahnuť zborník «

Višňovský, E. – Dupkala (eds.): Kríza filozofie – filozofia krízy? Zborník príspevkov z 1. výročného stretnutia SFZ (12. – 14. september 1997). Bratislava – Prešov : Slovenské filozofické združenie, Katedra filozofie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, ManaCon, 1998.

Balážová, J. – Kollár, K. – Pichler, T. (eds.): Súčasné podoby filozofovania na Slovensku. Zborník príspevkov z 1. kongresu slovenskej filozofie (10. – 11. novembra 1995). Bratislava : Infopress, 1996.

Adresa

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV Klemensova 19
811 09 Bratislava
e-mail: adriana.jesenkova@gmail.com
IČO: 45759103

Bankové spojenie

Banka: Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer