Členské príspevky za rok 2019

Vážení členovia SFZ pri SAV, dovoľujeme si Vás vyzvať k tomu, aby ste zaplatili svoje členské príspevky za aktuálny rok 2019, prípadne doplatili členské za predošlé roky najneskôr do 31. 3. 2019. Výška členského poplatku je 7€ na jeden kalendárny rok, pre členov SFZ, ktorí dosiahli dôchodkový vek, je platenie členských príspevkov dobrovoľné. 

Výbor SFZ pri SAV rozhodol, že v rámci revízie členstva, aktualizácie údajov o členoch ako aj z technických dôvodov je potrebné upraviť zoznam e-mailových adries, na ktorých posielame oznamy a informácie našim členom.  Prosíme Vás aby ste nahlásili každú zmenu Vašej korešpondenčnej a e-mailovej adresy. Svoje aktuálne kontakty posielajte na e-mailovú adresu: sgalikovatolnaiova@gmail.com

Platbu členského je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

1. Bankovým prevodom na účet SFZ pri SAV:

Prima Banka Slovensko, a. s.

IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106

BIC (SWIFT): LUBASKBX

Správa pre prijímateľa: členské, meno a priezvisko, rok za ktorý platíte členské

2. Poštovou poukážkou typu U na účet:  Prima Banka Slovensko, a.s., č.ú. 4001111106/3100

IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106, s uvedením adresy prijímateľa: SFZ pri SAV, Klemensova 19, 813 64  Bratislava. Do správy pre prijímateľa vpísať: členské, meno a priezvisko, rok za ktorý platíte členské

3. V hotovosti priamo pokladníkovi Výboru SFZ pri SAV na niektorom podujatí organizovanom SFZ pri SAV (výročné stretnutia, kongresy).

Adresa

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV Klemensova 19
811 09 Bratislava
e-mail: andreaj@gmail.com
IČO: 00178993

Bankové spojenie

Banka: Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer