Rovnosť v rôznosti

Dátum konania
02.03.2020
Dátum ukončenia
12.03.2020
Miesto konania
Košice, Bratislava, Banská Bystrica, Nitra
Organizátori
Slovenské filozofické združenie pri SAV
Komisia pre rodovú rovnosť na UPJŠ v Košiciach
Rádio Regina Východ (mediálny partner)
Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Adresa

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV Klemensova 19
811 09 Bratislava
e-mail: adriana.jesenkova@gmail.com
IČO: 45759103

Bankové spojenie

Banka: Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer