Branislav Fábry: Súčasné výzvy v bioetike a Kantova filozofia

Typ podujatia
Dátum konania
Čas
Organizátor/-i
Inštitút filozofie, FF PU v Prešove
Slovenské filozofické združenie pri SAV
Miesto konania
Inštitút filozofie, FF PU v Prešove, miestnosť č. 436
Priložené súbory

Prednáška sa zaoberá otázkami ľudskej dôstojnosti a jej chápaním v Kantovej filozofii, ktoré sa stáva dôležitým najmä v súvislosti s rýchlym rozvojom biológie a medicíny. Ústredným bodom vystúpenia sú nové výzvy v problematike zásahov do ľudského genómu a vplyv Kantovej filozofie na diskusiu o súvisiacich etických a právnych témach. Dôležitým problémom je etický a právny status raných ľudských embryí. V prednáške sa rozoberá aj vplyv Kantovho chápania ľudskej dôstojnosti na bioetickú diskusiu v Rade Európy, na právne poriadky jednotlivých európskych štátov, ako aj na zakotvenie idey ľudskej dôstojnosti v právnom poriadku SR. V prednáške sa taktiež rozoberajú dôvody, prečo v niektorých štátoch EÚ existuje odmietavý prístup ku kantovskej koncepcii ľudskej dôstojnosti.“

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer