Pavol Labuda: O povahe filozofie z perspektívy pragmatizmu

Typ podujatia
Dátum konania
Čas
Organizátor/-i
Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK v Bratislave
Slovenské filozofické združenie pri SAV
Miesto konania
Filozofická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, 5. poschodie, č. d. Š-519
Priložené súbory

Pri filozofii sa často prehliada, že jej prínos nespočíva len v akumulácii výpovedí. Pragmatické chápanie filozofie ako aktivity umožňuje porozumieť filozofickým výpovediam ako niečomu, čo ostáva principiálne otvorené revíziám. Filozofia je z perspektívy pragmatizmu dynamickou aktivitou formulovania otázok a navrhovania odpovedí s jednou podmienkou, k formulovaniu otázok a odpovedí dochádza podľa tematizovaných a zdôvodnených pravidiel.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer