Správa z 24. Svetového filozofického kongresu

V dňoch 13. - 20. augusta 2018 sa na Pekingskej univerzite v Pekingu  konal 24. ročník Svetového filozofického kongresu. Hlavným organizátorom kongresu bola  Medzinárodná federácia filozofických spoločností FISP, ktorej riadnym členom je aj naša vedecká spoločnosť SFZ pri SAV.

Kampus Pekingskej univerzitySvetový filozofický kongres  je celosvetové stretnutie filozofov,  je organizovaný každých päť rokov Medzinárodnou federáciou filozofických spoločností (FISP) v spolupráci s jednou z jej členských spoločností.  Prvý krát bol svetový filozofický kongres zorganizovaný v roku 1900 v Paríži. Pravidelne sa organizuje od roku 1948. Jeho súčasťou je Valné zhromaždenie FISP, na ktorom sa vyhodnocujú aktivity FISP za uplynulých päť rokov, uskutočňuje sa  voľba nového predsedníctva FISP na čele  s prezidentom a voľba organizátora ďalšieho ročníka svetového kongresu.

Medzinárodná asociácia filozofických spoločností FISP  je najvyššou mimovládnou organizáciou pre filozofiu. Bola založená v roku 1948. Jej hlavnými cieľmi sú priamo prispievať k rozvoju profesionálnych vzťahov medzi filozofmi všetkých krajín,  podporovať kontakty medzi inštitúciami, spoločnosťami a periodickými publikáciami venovanými filozofii, zhromažďovať dokumentáciu užitočnú pre rozvoj filozofických štúdií, organizovať každých päť rokov svetový filozofický kongres, podporovať filozofické vzdelávanie, podporovať publikácie globálneho záujmu a prispievať k vplyvu filozofických poznatkov  na globálne problémy. Vrcholným orgánom FISP je predsedníctvo FISP, ktoré riadi prezident.

24. Svetový filozofický kongres  sa uskutočnil v PekZo slávnostného otvoreniaingu v Číne od 13. augusta do 20. augusta 2018 pod záštitou čínskeho organizačného výboru. Zúčastnilo sa ho 6466 prednášajúcich z celého sveta. Komplementárne ciele kongresu v roku 2018 zahŕňali dôraz na skúmanie dimenzie človeka a hľadanie výziev, ktorým čelí ľudstvo: globalizovať filozofické výskumy, s osobitnou pozornosťou venovanou kritickým úvahám o samotnej filozofii a o úlohách a funkciách filozofie v súčasnom svete; otvoriť filozofickú oblasť, aby umožnila filozofom riešiť vznikajúce globálne otázky prostredníctvom plodných interakcií s inými disciplínami v oblasti humanitných, spoločenských a prírodných vied s ďalšími činnosťami v hospodárskej, sociálnej, politickej a náboženskej sfére, ako aj rôznymi kultúrami a tradíciami. Povzbudiť filozofické úvahy, aby sa stali verejnými diskurzmi o opakujúcich sa ľudských problémoch, ako je ekológia, spravodlivosť a mier.

Valné zhromaždenie FISP sa uskutočnilo vo štvrtok 16. augusta od 9.00 do 17.45 hod. v priestoroch Sunlight v Yingjie Exchange Centre v areáli Pekingskej univerzity.

Zasadnutie VZ FISPNašu filozofickú spoločnosť  SFZ pri SAV ako riadneho člena FISP zastupoval na Valnom zhromaždení člen výkonného výboru SFZ pri SAV Mgr. Ondrej Marchevský, PhD., ktorý hlasoval vo voľbách nového predsedníctva FISP ako aj voľbe usporiadateľa ďalšieho, 25. ročníka svetového filozofického kongresu. Valného zhromaždenia sa zúčastnili filozofi z viac ako 100 krajín sveta vrátane takých spoločností ako Pobrežie Slonoviny, Indonézia, Mongolsko, Nigéria alebo Irán.

Kandidátmi  na usporiadanie 25. Svetového filozofického kongresu v roku 2023 boli austrálska asociácia filozofie, ktorá pozývala na kongres v Melbourne; brazílska akadémia filozofie v Rio de Janeiro;  Japonská federácia filozofických spoločností navrhovala hostiť  svetový kongres v Tokiu. Z kandidátov napokon vyhralo v druhom kole hlasovania Merlbourne, ktoré zápasilo s Riom.

Novým prezidentom FISP sa stal prof. Luca Maria Scarantino z Milána. Usporiadateľom 25. ročníka Svetového filozofického kongresu  v roku 2023 bude Austrália.

 

Andrea Javorská a Ondrej Marchevský

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer