8. kolo celoštátnej súťaže študentov v odbore filozofia

Dňa 9. 11. 2018 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a pri príležitosti Svetového dňa filozofie, ktorý každoročne vyhlasuje Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), Slovenské filozofické združenie pri SAV zorganizovalo celoštátne kolo súťaže študentských prác v odbore Filozofia. Na celoštátnom kole súťažili najlepšie práce študentov univerzít v Bratislave, Nitre,  Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Študentská vedecká konferencia je príležitosťou pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia prezentovať vlastnú odbornú prácu pred odbornou súťažnou komisiou a kolegami zo slovenských univerzít. Cieľom celoštátneho kola ŠVK je prispieť k zvýšeniu odbornej úrovne študentov, priniesť do študijnej práce impulz pre rozvoj tvorivého kritického myslenia, prezentačných a argumentačných schopností ako aj prispieť k popularizácii a zatraktívneniu vedy medzi mladými ľuďmi.

Súťažnú porotu tvorili členovia výkonného výboru SFZ pri SAV. Po odznení všetkých príspevkov porota na základe prezentácie práce, odborných posudkov a odpovedí študentov určila konečné poradie a vyhlásila výsledky.

Víťazkou 8. ročníka celoštátneho kola študentskej vedeckej konferencie v odbore Filozofia sa stala Katarína Sklutová, študentka Katedry filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave, s prácou Searlovo chápanie vedomia a intencionality, na 2. mieste sa umiestnila  Simona Bašistová, študentka Katedry filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach, s prácou Bytnosť matematickej prírodovedy v diele M. Heideggeraa 3. miesto obsadila Katarína Podušelová, študentka Katedry filozofie FF UKF v Nitre, s prácou Sloboda v myslení Hannah Arendtovej.

Adresa

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV Klemensova 19
811 09 Bratislava
e-mail: andreaj@gmail.com
IČO: 00178993

Bankové spojenie

Banka: Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer