9. ročník celoštátnej súťaže študentov v odbore filozofia

Dňa 08. 11. 2019 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a pri príležitosti Svetového dňa filozofie, ktorý každoročne vyhlasuje Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), Slovenské filozofické združenie pri SAV zorganizovalo celoštátne kolo súťaže študentských prác v odbore Filozofia. Na celoštátnom kole súťažili najlepšie práce študentov univerzít v Bratislave,  Trnave, Banskej Bystrici, Prešove  a Košiciach. Študentská vedecká konferencia je príležitosťou pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia prezentovať vlastnú odbornú prácu pred odbornou súťažnou komisiou a kolegami zo slovenských univerzít. Cieľom celoštátneho kola ŠVK je prispieť k zvýšeniu odbornej úrovne študentov,  priniesť do študijnej práce impulz pre rozvoj tvorivého kritického myslenia,  prezentačných a argumentačných schopností ako aj prispieť k popularizácii a zatraktívneniu vedy medzi mladými ľuďmi. 

Súťažnú porotu tvorili členovia výkonného výboru SFZ pri SAV. Po odznení všetkých príspevkov porota na základe prezentácie práce, odborných posudkov a odpovedí študentov  určila konečné poradie a vyhlásila výsledky. 

Víťazom 9. ročníka celoštátneho kola študentskej vedeckej konferencie v odbore Filozofia sa stal Stanislav Spodniak študent Katedry filozofie FF UMB v Banskej Bystrici  s prácou Je deduktívna metóda prostriedkom získavania neomylného poznania?, na 2. mieste sa umiestnil Patrik Májovský študent  Katedry filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave s prácou Od logu k mýtu (Kultúrna analýza súčasnosti na pozadí prechodu od textu k obrazu) a 3. miesto obsadil Tibor Ondrušikštudent Katedry filozofie FF TU v Trnave s prácou Princípy a príčiny v aristotelovsko-tomistickom chápaní kauzality.

Adresa

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV Klemensova 19
811 09 Bratislava
e-mail: andreaj@gmail.com
IČO: 00178993

Bankové spojenie

Banka: Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer