Výbor SFZ pri SAV na obdobie 2018-2020

Predsedníčka:
doc. Andrea Javorská, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta UKF v Nitre
Hodžova 1
949 74 Nitra
e-mail: andreaj.sfz@gmail.com

Podpredseda:
doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
e-mail: Juraj.Such@umb.sk

Tajomníčka:
PhDr. Sabína Gáliková Tolnaiová, PhD.
Katedra právnych a humanitných vied
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
J. Herdu 2
917 01 Trnava
e-mail: sgalikovatolnaiova@gmail.com

Hospodár:
Mgr. Martin Vacek, PhD.
Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
e-mail: martinvacekphilosophy@gmail.com

Pokladník:
Mgr. Ondrej Marchevský, PhD.
Katedra občianskej náuky
Inštitút politológie
Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 1
080 78 Prešov
e-mail: ondrej333@gmail.com

Členovia:
Mgr. Róbert Maco, PhD.
Katedra filozofie a dejín filozofie
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Gondova 2
814 99 Bratislava
e-mail: robert.maco@uniba.sk

Mgr. Adriana Jesenková, PhD.
Katedra aplikovanej etiky
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Moyzesova 9
040 59 Košice
e-mail: adriana.jesenkova@upjs.sk

Mgr. Peter Kyslan, PhD.
Inštitút filozofie
Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 1
080 78 Prešov
e-mail: peter.kyslan@unipo.sk

Mgr. Andrej Rozemberg, PhD.
Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
Filozofická fakulta UCM v Trnave
Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava
e-mail: andrej.rozemberg@ucm.sk

Revízna komisia:

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.
Katedra filozofie a dejín filozofie
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Gondova 2
814 99 Bratislava
e-mail: martin.nuhlicek@uniba.sk

Doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
e-mail: Ulrich.Wollner@umb.sk

Mgr. Milan Petkanič, PhD.
Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
Filozofická fakulta UCM v Trnave
Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava
e-mail: milan.petkanic@gmail.com

Členovia výboru a revíznej komisie boli schválení na VZ SFZ pri SAV dňa 19. 10. 2017.
Funkcie členov výboru boli schválené na 1. zasadnutí výboru dňa 10. 11. 2017.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer