Medzinárodná konferencia

Technológie: vzostup alebo úpadok?

Dátum konania
Dátum ukončenia

V ére neustáleho technologického pokroku stojíme na prahu zásadných otázok o budúcnosti ľudstva. Konferencia "Technológie: vzostup alebo úpadok?“ sa zameriava na filozofické, etické a interdisciplinárne skúmanie technológií, ktoré dnes formujú ľudskú civilizáciu oveľa viac ako kedykoľvek predtým.

Etické teórie - neetická prax

Miesto konania
Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná
Termín prihlášky
Dátum konania
Dátum ukončenia

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu Etické teórie - neetická prax, spojenú s výročnou konferenciou SFZ pri SAV, ktorá sa uskutoční 19. - 21. októbra 2022 v Kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej.

Filozofia, vzdelanie, kultúra vo výzvach súčasnosti

Miesto konania
Košice
Dátum konania
Dátum ukončenia

Čo znamená byť vzdelaný? Aký je cieľ vzdelávania? Čo nás učí filozofia? Akú úlohu má filozofia pri kultivácii ľudského myslenia od nevzdelanosti k poznaniu, slobode a k formovaniu schopnosti tvorivého kritického myslenia? Je filozofia stimulom pre kultiváciu človeka a schopnosťou viesť zmysluplný život? Existuje nejaký spoločenský dopyt po filozofii a potreba filozofickej kritickej reflexie spoločenskej praxe a jej dôsledkov?

Adresa

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV Klemensova 19
811 09 Bratislava
e-mail: adriana.jesenkova@gmail.com
IČO: 45759103

Bankové spojenie

Banka: Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer